12 Haziran 2019

Hizmetlerimiz

Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul değerleme, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin ya da gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin, bağımsız, tarafsız, objektif ölçütlere ve verilere dayanarak belirlenmesidir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere değerleme disiplinler arası bir eğitim, bilgi birikimi, tecrübe gerektiren bir alandır. Temel Finans, ekonomi, iktisat, inşaat, mimarlık, harita, hukuk gibi disiplinlerle ilişkisi vardır.

Çalışma Alanları

 • Konutlar ve İş Yerleri (Daire, Müstakil Bina, Köşk, Yalı, Villa, Dükkan, Ofis)
 • Ticari Amaçlı Yapılar (İş Yerleri, Plaza, Alışveriş Merkezleri)
 • Arsalar
 • Sinai Nitelikli Gayrimenkuller (Fabrika, Üretim Tesisleri, Atölye, Depo, Hangar, İmalathane)
 • Tarımsal amaçlı araziler (Tarla, bağ, bahçe, meyvelikler, çiftlikler, fidanlıklar, örtüaltı tarım yapılan her türlü seralar, mantar üretim tesisleri)
 • Hayvancılık tesisleri (Büyükbaş, küçükbaş etlik ve sütlük üretim tesisleri, kanatlı hayvan çiftlikleri, su ürünleri yetiştirme tesisleri, entegre et ve süt işleme tesisleri)
 • Enerji ve Akaryakıt Tesisleri (Akaryakıt İstasyonu, Rafineri, Akaryakıt Depolama Tesisleri, Hidro Elektrik Santralleri, Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi ve Biyogaz üretim santralleri)
 • Hizmet Amaçlı Kullanılan Gayrimenkuller (Hastane, Poliklinik, Kreş, Okul, Yurtlar, Otopark, Spor Tesisleri)
 • Turizm Amaçlı Kullanılan Gayrimenkuller (Otel, Motel, Pansiyon, Tatil Köyü)
 • Marina, Tersane ve Limanlar
 • Toplu Konut Değerlemeleri
 • Lojistik Kullanımlı Yapılar
 • Eğlence Tesisleri (Tiyatro, sinema, konser salonu vb.) ve Temalı Parklar
 • Otoyol Dinlenme Tesisleri
 • Maden sahaları, taş, kum, kireç ve mermer ocakları
 • Özel Amaçlı Mülkler

Makina Parkı ve Ekipman Değerleme

Makine parkı ve ekipmanlar gayrimenkul ile birlikte veya ayrı olarak tesis değerlemesi, organizasyonumuz içerisinde ayrı bir departman olarak yapılandırılmıştır. Şirketimiz bünyesinde, tecrübelerini değerleme alanında birleştirmiş makine mühendislerinin işbirliği ile Türkiye genelinde makine ve tesis değerlemeleri yapılmaktadır. Departmanımızda SPK lisanslı makine yüksek mühendisleri ve makine mühendisleri görev yapmaktadır.

 

Hizmet Konularımız

 • Bir gayrimenkulün, 4721 sayılı Kanunun 684 üncü maddesi uyarınca bütünleyici parçası veya 686 ncı maddesi uyarınca eklentisi olan unsurların, yani üretim ya da hizmet amaçlı tesislerde gayrimenkulün tapu kütüğüne tescil edilmiş her türlü makine ve teçhizat için ipotek amaçlı, münferit olarak piyasa rayiç değer tespitleri.
 • Şirketlerin toplam varlıklarının tespiti amacıyla, gayrimenkulleriyle birlikte, bu gayrimenkullerde üretim ya da ticaret amaçlı bulunan makine ve techizat için piyasa rayiç değer tespitleri.
 • Her türlü kara taşıt aracı değerlemesi
 • Her türlü iş makinaları değerlemesi
 • Deniz araçları değerlemesi (gemi, yat, kotra vb.)
 • Hava ulaşım araçları değerlemesi (uçak, helikopter vb.)

Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un amacı, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki kaçak yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan çöküntü alanlarında modern yaşamın gerektirdiği tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden fenni ve sıhhi standartlara uygun bir şekilde yapılandırılması amaçlanmıştır.

24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Kentsel Dönüşüm Değerlemesini Riskli Alan ya da Riskli Yapı

Projeleri Kapsamında;

 • Hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerlemeye esas verilerin hazırlanması,
 • Gayrimenkulün yasal ve mevcut durum değer tespitinin yapılması, katılımcı değerlerinin belirlenmesi ve değerleme raporlarının düzenlenmesi,
 • Boş hale gelecek parselin kullanım alternatiflerinin belirlenerek, imar ve yapılaşma şartlarına göre olası “en etkin ve en verimli kullanım” öneri çalışmaları,
 • Boş arsa değerinin belirlenmesi ve raporlanması,
 • Avan proje değerinin belirlenmesi ve raporlanması,
 • Dönüşüm modelinin belirlenmesi, dağıtım değeri tespit katsayısının belirlenmesi,
 • Hak sahipleri dağıtım değerlerinin tespiti ve raporlanması,
 • Hak sahipleri ile yatırımcı arasında uzlaşma çalışmalarının yapılması, protokol hazırlanması,
 • Paylaşım modelinin geliştirilmesi ve hak sahipleri ile yapımcı görüşmelerinin gerçekleştirilmesi hizmetlerini vermektedir.

Danışmanlık Hizmetleri

Şirketimiz gayrimenkul sektöründe;
 • Gayrimenkul Portföy Yönetim Danışmanlığı
 • Gayrimenkul hukuksal ve mali danışmanlığı
 • Kentsel dönüşüm süreci danışmanlığı
 • Yatırım Danışmanlığı
 • Periyodik Proje İlerleme Raporları
 • İhale süreci yönetimi
 • Fiyat- pazar araştırmaları
 • En iyi ve en verimli kullanım analizi
 • Pazar analizleri ve sektör araştırma raporları
 • Yatırımların karlılık analizi
 • Proje şerefiyelendirme çalışmaları
 • Periyodik değer tespit ve değişim analizleri
 • Yer seçimi, lokasyon analizleri, bölgesel analiz hizmetlerini vermektedir.