12 Haziran 2019

Hakkımızda

24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kuralları çerçevesinde değerleme hizmeti vermek amacıyla 26.10.2016 tarihinde kurulmuştur. Şirketimiz, “Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Seri: VIII, No:35 sayılı Tebliğ” çerçevesinde sermaye piyasasında değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmış olup, 15.09.2017 tarihinde, 7495 Sayılı Karar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesine istinaden “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” yetkisi verilmiştir.

SPK ve BDDK kapsamına alınan 24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., vermiş olduğu hizmet ve danışmanlıklarını yürürlükteki mevzuata uygun, mesleki ilkelere bağlı, doğru ve tarafsızlık anlayışı içerisinde gerçekleştirir. Köklü bir birikimin ve uzmanlığın temsilcisi olan şirketimiz; özel şahıslara, yerli ve yabancı şirketlere, kamu kuruluşlarına, yerli ve yabancı bankalara, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına, gayrimenkul geliştirme firmalarına, hukuk bürolarına, finansal kiralama şirketlerine, sigorta ve reasürans şirketlerine, belediyelere, bağımsız denetim şirketlerine, aracı kurumlara, vakıflara ve SPK mevzuatına tabi olan şirketlere uluslararası standartlarda raporlama ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Değerleme, danışmanlık, proje geliştirme ve fizibilite çalışmaları, en iyi en verimli kullanım analizi, piyasa araştırmaları, sektörel etüdler, yatırım inceleme-kontrol, makine-ekipman ekspertizi gibi konularda çalışmalarını gizlilik esasına uygun olarak gerçekleştirmektedir.
SPK ve BDDK kapsamına alınan 24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., vermiş olduğu hizmet ve danışmanlıklarını yürürlükteki mevzuata uygun, mesleki ilkelere bağlı, doğru ve tarafsızlık anlayışı içerisinde gerçekleştirir. Köklü bir birikimin ve uzmanlığın temsilcisi olan şirketimiz; özel şahıslara, yerli ve yabancı şirketlere, kamu kuruluşlarına, yerli ve yabancı bankalara, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına, gayrimenkul geliştirme firmalarına, hukuk bürolarına, finansal kiralama şirketlerine, sigorta ve reasürans şirketlerine, belediyelere, bağımsız denetim şirketlerine, aracı kurumlara, vakıflara ve SPK mevzuatına tabi olan şirketlere uluslararası standartlarda raporlama ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Değerleme, danışmanlık, proje geliştirme ve fizibilite çalışmaları, en iyi en verimli kullanım analizi, piyasa araştırmaları, sektörel etüdler, yatırım inceleme-kontrol, makine-ekipman ekspertizi gibi konularda çalışmalarını gizlilik esasına uygun olarak gerçekleştirmektedir.